Universitetslektor i internationell skiljemannarätt

Ref.nr SU FV-2018-18

Universitetslektor i internationell skiljemannarätt

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-09-05.

Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet med ca 190 anställda och ca 2 500 studenter. Drygt etthundra lärare är på heltid engagerade för att undervisa eller bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Fakulteten har ett trettiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar, såsom allmän rättslära, rättsinformatik, civilrätt, immaterialrätt, finansrätt, processrätt, folkrätt, internationell privaträtt, miljörätt, offentlig rätt och straffrätt. Som medarbetare vid Juridicum blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Ämne/ämnesbeskrivning
Internationell skiljemannarätt

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår forskning i internationell skiljemannarätt, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt administration.

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand medverkan i undervisning och planering på magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljemannarätt men förväntas innebära undervisning även på andra kurser som ges av Juridiska institutionen.

Undervisningsdelen är 70 % av årsarbetstiden. Undervisningstiden utförs normalt inte bara i form av salsundervisning utan även genom kursföreståndarskap, kursutveckling och kursansvar, examination, handledning av examensarbeten m.m.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Såväl den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma. För anställningen krävs erfarenhet av att planera och bedriva undervisning på juristprogrammet eller motsvarande inklusive erfarenhet av att planera och leda kurser.

Ett krav för anställningen är mycket goda kunskaper i engelska och den som erbjuds anställningen måste kunna undervisa obehindrat på engelska. Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov undervisa på svenska samt kunna ta på sig administrativa uppgifter och andra arbetsuppgifter som förutsätter användning av svenska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet ska ägnas lika stor omsorg.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom verksamhet på hög nivå genom egen vetenskaplig verksamhet och annan forskningsanknuten verksamhet såsom erhållna forskningsanslag, uppdrag som sakkunnig, opponent eller betygsnämndsledamot, deltagande i internationella forskningsprojekt, uppdrag för tidskrifter, emottagna priser, forskningsadministration och andra forskningsrelevanta erfarenheter.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Sökanden bör ha bedrivit undervisning i en omfattning som motsvarar minst ett års heltidsanställning. Förutom allmän pedagogisk skicklighet är erfarenhet av planering och undervisning i kurser i internationell skiljemannarätt viktiga meriter. Eftersom inte all undervisning kan förväntas fullgöras i huvudämnet är erfarenhet av undervisning även i andra ämnen meriterande.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. Se närmare de av Juridiska fakulteten fastställda bedömningskriterierna vid anställning och befordran.

Som merit räknas även administrativ skicklighet och annan skicklighet med hänsyn till ämnesinnehållet för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Internationella kontakter och internationell erfarenhet genom utländsk forskningsvistelse, utbildning, publicering eller arbete är meriterande.

Vid bedömningen kommer att beaktas såväl förmågan att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid den sammantagna bedömningen kommer även sökandens utvecklingspotential och sociala förmåga i övrigt att beaktas.

Övriga upplysningar
Anställningen är tillsvidare och på heltid.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Sökande som erbjuds anställning och saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Gustaf Sjöberg, Gustaf.Sjoberg@juridicum.su.se och ämnesföreståndaren professor Michael Hellner, Michael.Hellner@juridicum.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Agita Akule-Larsson agita.akule@juridicum.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-09-05


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Biträdande lektor i ekotoxikologi med inriktning mot regulatoriskt beslutsfattande

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-06

Universitetslektor i immaterialrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-13

Biträdande lektor i nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-12

Universitetslektor i allmän förmögenhetsrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-29

Universitetslektor i statsrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-29

Universitetslektor i nationalekonomi, särskilt finansiell ekonomi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-12

Universitetslektor i fastighetsrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-29

Biträdande lektor i modevetenskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-28


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-09-05


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig