Universitetslektor i nationalekonomi, särskilt finansiell ekonomi

Ref.nr SU FV-1836-18

Universitetslektor i nationalekonomi, särskilt finansiell ekonomi

vid Nationalekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-07-01.

Ämne/ämnesbeskrivning
Nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi

Arbetsuppgifter
Nationalekonomiska institutionen har ett omfattande utbildningsuppdrag. Vi söker en person som är beredd att ta ett betydande ansvar för undervisning, kursutveckling och uppsatshandledning inom finansiell ekonomi på främst grund- och avancerad nivå. Den sökande skall vara beredd att åta sig administrativa uppdrag och förutsätts vara aktiv som forskare. Forskning om minst 30 procent ingår i tjänsten.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen.Vad gäller vetenskaplig skicklighet skall särskilt beaktas publikationer inom området under de senaste fem åren. Den sökande bör i sin forskning befinna sig i huvudfåran av finansiell ekonomi.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid erfarenhet av handledning av doktorander.

Stor vikt fästs vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Jonas Häckner, tfn 08-16 30 49, jonas.hackner@ne.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kristina Löfstedt, tfn 08-16 33 02, kristina.lofstedt@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-07-01


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Biträdande lektor i ekotoxikologi med inriktning mot regulatoriskt beslutsfattande

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-06

Universitetslektor i immaterialrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-13

Biträdande lektor i nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-12

Universitetslektor i allmän förmögenhetsrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-29

Universitetslektor i statsrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-29

Universitetslektor i internationell skiljemannarätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-13

Universitetslektor i fastighetsrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-29

Biträdande lektor i modevetenskap

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-28


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-07-01


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig