Universitetslektor i organisk kemi

Diarienummer: PAR 2017/1223
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Inst för kemi och molekylärbiologi
Sista ansökningsdag: 2018-08-06

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs undervisning, forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi och marina vetenskaper samt på receptarie- och apotekarprogrammet. Mer information om oss finns på https://cmb.gu.se.

Forskargrupperna i organisk kemi vid Göteborgs universitet bedriver en internationellt mycket aktiv och framgångsrik forskning inom metodutveckling. Verksamheten är samlokaliserad med forskargrupperna i läkemedelskemi och tillsammans har de god tillgång till en omfattande instrumentpark i moderna labblokaler. Anställningen som universitetslektor i organisk kemi avser forskning och utbildning inom organisk kemi vilket innebär en långsiktig förstärkning av den pågående verksamheten inom området.

I nuvarande utlysning söker vi kandidater med omfattande kompetens och mycket starka meriter inom organisk kemi. Grundförutsättningen är att anställningen kommer att förses med ett stödpaket av finansiering för doktorander och medel för driftskostnader.

Göteborgs universitet kraftsamlar inom Life Science-området och ett modernt forsknings- och undervisningshus planeras stå färdigt till år 2021. Huset som samlar delar av den Naturvetenskapliga fakulteten, byggs i direkt anslutning till den medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. I direkt närhet finns Sahlgrenskas Core facilities som samlar viktig infrastruktur samt Svenskt NMR centrum med 900, 800 och flera 600 MHz instrument. Vi har också omfattande samarbeten med AstraZencea R&D i Mölndal.

Ämne
Organisk kemi

Ämnesbeskrivning
Forskningen inom ramen för anställningen ska komplettera och stärka existerande verksamhet vid institutionen för kemi och molekylärbiologi. Det innebär att forskningsaktiviteterna i organisk kemi ska inriktas mot metodutveckling inom syntetisk organisk kemi.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att skapa ett starkt forskningsprogram samt etablera och leda en självständig forskargrupp i organisk kemi med inriktning mot metodutveckling inom syntetisk organisk kemi. För detta förväntas att du aktivt söker forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfinansiärer.

I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra undervisning inom organisk kemi på alla utbildningsnivåer. Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och examinationer inom flera kurser. Handledning av doktorander samt kandidat- och mastersarbeten ingår också.

Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag och administrativa uppdrag såväl inom som utom institutionen. Samverkan med det omgivande samhället ingår också i arbetsuppgifterna.

Du som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom två år från anställningens tillträde.

Du förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är också ett krav.

Bedömningsgrund
Bedömningen av ansökningarna kommer i första hand att grundas på vetenskapliga meriter och i andra hand på pedagogiska meriter. Båda kommer att bedömas med samma noggrannhet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i organisk kemi med inriktning mot metodutveckling inom syntetisk organisk kemi. Stor vikt kommer att läggas vid sökandes förmåga till förnyelse av forskningsområdet. Skickligheten bedöms genom publikationer i ledande internationella tidskrifter, och kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen. Uppvisad framgång i att erhålla externa medel i nationell eller internationell konkurrens är meriterande. I bedömningen ingår även hur sökande planerar att samverka i sin forskning med forskargrupper inom och utanför institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet och förmågan att planera, genomföra och leda undervisning och handleda studenter. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid förmåga till pedagogiskt nytänkande och utveckling av undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Meriterande för anställningen är också dokumenterade administrativa kunskaper, ledarskap, inklusive förmåga att leda och utveckla personal, samt förmåga att interagera och samarbeta med det omgivande samhället.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande
Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter i ansökan.

Kontaktuppgifter för anställningen
Göran Hilmersson, prefekt vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi
+46 (0)31 786 9022
goran.hilmersson@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

  • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer du vill åberopa i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
  • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta beskrivning av pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
  • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
  • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
  • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning framgår och kan bedömas. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Att: Marie Emanuelsson
Göteborgs universitet
Box 460
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 6 augusti 2018

Ytterligare information
Att välja en karriär i ett främmande land är ett stort steg och väcker många frågor om vad som väntar. Således, för att ge dig en allmän uppfattning om vad vi och Göteborg har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet, besök http://www.science.gu.se/english/about/career. Ett exempel är 480 dagars betald föräldraledighet som föräldrarna får ta ut när som helst fram till att barnet fyller tolv år och garanterad förskola inom fyra månader från ansökan om plats. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på http://science.gu.se/.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.


Företag

Göteborgs universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-08-06


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Professor i läkemedelskemi

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Publicerad: 2018-05-25

Doktorand i Naturvetenskap med inriktning kemi

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Publicerad: 2018-06-04

Postdoktor i rättsvetenskap med inriktning mot Large Scale Collective Action

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Publicerad: 2018-05-15


Företag

Göteborgs universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-08-06


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig