Universitetslektor i nationalekonomi

Växjö

Diarienummer: 2018/259-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ekonomihögskolan är värd för nationalekonomi vid Linneuniversitetet. Inom nationalekonomiämnet bedrivs utbildning på såväl grund-, avancerad- som forskarutbildningsnivå. Grundutbildning bedrivs idag i huvudsak inom fakultetens ordinarie programverksamhet, såsom nationalekonomprogrammet, civilekonomprogrammet, marknadsföringsprogrammet, kandidat- och magister programmen inom nationalekonomi

Vid Linnéuniversitetet finns en lång tradition av arbetsmarknadsforskning. En del av denna forskning bedrivs inom ramen för Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies (LNUC) som består av arton forskare vars forskning spänner över nationalekonomi, statistik, psykologi och statsvetenskap. I ämnet forskas det även inom offentlig ekonomi och makroekonomi.

Ämnesområde för befattningen: Nationalekonomi
Placeringsort: Växjö. Största delen av tjänsten fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även vid campus Kalmar.
Anställningens omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning
Anställningen innebär planering, undervisning och examination på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom utbildningsprogram och på fristående kurser i nationalekonomi. Undervisningen sker på svenska och engelska, såväl på campus som via webbstudieplats och till undervisningen hör också kursutveckling, kursansvar och handledning av grundutbildningsstudenter till. Vi tror att du som söker och inte kan svenska har förmåga att lära dig detta inom en tvåårsperiod, detta förväntas för att kunna klara arbetsuppgifterna fullt ut. Forskning och aktivt deltagande i det fortsatta byggandet av forskningsmiljön är en förutsättning för anställningen. Samverkan med andra lärare/forskare och omgivande samhälle, såväl nationellt som internationellt, ingår samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse, såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:

  • Dokumenterad god förmåga av att kommunicera på engelska, såväl i tal som i skrift.
  • Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt:

  • Dokumenterad förmåga av att kommunicera på svenska, alternativt förmåga att lära sig svenska inom en tvåårsperiod.
  • Vetenskaplig självständighet
  • Förmåga till pedagogiskt nytänkande och flexibilitet i undervisning på alla utbildningsnivåer.
  • Dokumenterad förmåga att ansöka om och att erhålla forskningsmedel.
  • Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes intresse av att delta i det dagliga arbetet vid institutionen.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet och samarbetsförmåga bedöms med lika vikt. Vidare kommer de övriga meriterande bedömningsgrunderna aktivt vägas in.

Övrigt
Anställningen är placerad vid institutionen för nationalekonomi och statistik. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Kontaktpersoner:
Upplysningar lämnas av prefekt Lars Behrenz, tel. 072-216 51 08 (lars.behrenz@lnu.se). Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Jesper Pettersson, tel. 0470-708374 (jesper.pettersson@lnu.se).
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.


Företag

Linnéuniversitetet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-06-10


Sök tjänsten

Maila annonsen till migFöretag

Linnéuniversitetet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-06-10


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig