Professor i rättsmedicin förenad med anställning som specialistutbildad läkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå

Ämnesområde
Rättsmedicin

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom rättsmedicin. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning inom ämnesområdet inom utbildning på grund- och avancerad nivå framförallt inom läkar-, jurist och tandläkarprogrammet, men undervisning inom andra program och kurser, och även inom närliggande ämnen, kan komma att ingå. Professorn, som ska vara aktiv forskare och ska även bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Utveckling av nya kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår också i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår i arbetsuppgifterna.

Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i rättsmedicin, till en omfattning om 13 timmar i veckan, vid Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, samt klinisk skicklighet. För att vara behörig för anställning krävs även att den sökande är specialistutbildad läkare rättsmedicin.

Som bedömningsgrund vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning enligt föregående stycke. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forsknings- och utvecklingsarbete som bedömningsgrunder för anställningen. Den sökande skall ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning. Aktiv pågående forskning inom ämnesområdet är ett krav.

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom ämnet rättsmedicin, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, inbringa externa forskningsmedel i konkurrens, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Vid bedömning av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet och kompetens inom specialistområdet rättsmedicin. Administrativ skicklighet kan visas genom förmåga att leda och utveckla verksamhet, erfarenhet av grundutbildnings­planering m.m. samt förmåga till samarbete som deltagande i nationella vetenskapliga råd mm.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare-170411.pdf

Sista ansökningsdag är 2018-08-12. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta prefekt Ann Sörlin +46 90-7869238 eller Professor Anders Eriksson på 010-483 47 06.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde
Enl. överrenskommelse

Kontaktperson
Ann Sörlin 090-7869238

Diarienummer
AN 2.2.1-398-18

Löneform
Månadslön

Fackliga kontakter
SACO 090-786 53 65
SEKO 090-786 52 96
ST 090-786 54 31

Ansök senast
2018-08-12


Företag

Umeå Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-08-12


Sök tjänsten

Maila annonsen till migFöretag

Umeå Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-08-12


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig