Vi söker en ny kollega som vill jobba med skoglig information, virkesfrågor och logistik.

Från skog till industri.

Utveckling och integration av skogens värdekedjor är helt avgörande för hållbar utveckling i skogsnäringen. Den industriella produktionen börjar i skogen där varje skog och bestånd har unika förutsättningar för att skapa värde för skogsägare, industri, kunder och övriga samhället. I forskningsprogrammet ”Värdekedjor” arbetar vi för att utveckla hela värdekedjan från skog till industri, bland annat genom detaljerade beskrivningar av sortiment och råvaruprodukter som underlag för styrning av produktion och logistik.

Metoder och tekniker för att mäta och kommunicera den stående skogens och de skördade trädens egenskaper genom värdekedjan är viktiga verktyg för att bättre kunna matcha rätt skog mot kundens beställning och därmed öka värdet för både kund och skogsägare. Dessa data är även viktig input för processtyrning och vederlag.

Vi vill komplettera vårt team med en person som har intresse för och kunskaper om att styra virkesproduktionen utifrån trädens egenskaper, effektivisera den skogliga logistiken genom bland annat system för lagring, tillredning och transport samt en ökad grad av samverkan.

Din kompetens
Vi tror att du är analytisk med kunskaper och intresse för virkes- och logistikfrågor, och vill göra nytta genom att identifiera behov och arbeta med att fylla dessa för branschen. Du har goda kunskaper inom databearbetning och analys. Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, till exempel inom skog eller industriell ekonomi. Bakgrund i skogsbranschen och tillämpad forskning är en merit.

Vi ser fram emot en ansökan från dig med driv och engagemang för uppgiften, ett tydligt intresse av att vara del av praktiskt orienterad forskning och att kommunicera dina resultat. Vi tror att du har god förmåga att arbeta självständigt, men samtidigt en vilja till samarbete med både kollegor och våra partners i och utanför skogsbruket.

Vårt erbjudande
Vi kan erbjuda ett spännande, omväxlande och framtidsinriktat jobb med goda möjligheter till egna initiativ och kompetensutveckling på en arbetsplats där vi är övertygade om att mångfald är viktigt för både trivsel och effektivitet.

Skogforsk arbetar i nära samverkan med skogssektorn med forskning och utveckling med starkt fokus på att skapa branschgemensam nytta och än mer öka hållbarheten i det svenska skogsbruket. Vårt arbete med utvärdering och utveckling sker på vetenskaplig grund, men skogsföretagens metoder och arbete står i fokus genom tillämpade resultat och tillämpning av ny kunskap.

Vårt huvudkontor ligger i Uppsala och vi har två forskningsstationer i Sävar i Västerbotten samt i Ekebo i Skåne. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi ser fram mot din ansökan senast den 28 maj.

Mejla din ansökan till skogforsk@skogforsk.se. Märk ansökan med ”Skogliga värdekedjor” i ämnesraden.

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta gärna programchef Maria Iwarsson Wide eller biträdande programchef Maria Nordström. Facklig kontaktperson för SACO är Sara Abrahamsson.


Företag

Skogforsk

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-05-28


Sök tjänsten

Maila annonsen till migFöretag

Skogforsk

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-05-28


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig