Professor i miljövetenskap, samhällsvetenskaplig inriktning

Mittuniversitetet, Avdelningen för ekoteknik- och hållbart byggande
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom avdelningens ämnen: Ekoteknik och miljövetenskap inom forskarutbildningen, samt miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik inom grundutbildningen.

Arbetsuppgifter: Forskningen och undervisningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på problemlösning och operationalisering av miljömål. Tonvikten ligger på hållbart nyttjande av naturresurser.

I anställningen ingår att, i samverkan med övriga forskare och lärare, leda och vidareutveckla avdelningens forskning och undervisning inom området samhälleliga styrmedel för ett hållbart samhällsbyggande. I anställningen ingår vidare att arbeta med förbättringar av undervisning och forskning inom ’governance for the Anthropocene’. Professorn förväntas medverka i arbetet med att generera ekonomiska forskningsresurser. Anställningen omfattar även att bedriva kurs- och programutveckling, undervisning och handledning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer:

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap 3 §).Vid bedömningen läggs särskild vikt vid den vetenskapliga skickligheten. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, samt fastställda kvalitetskriterier för anställning som professor vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid följande kvalifikationer:

  • erfarenhet från hållbarhetsinriktad forskning inom governance for the Anthropocen dvs god kunskap om bl.a. samhälleliga styrinstrument såsom MKB, miljörätt och ekologisk ekonomi
  • erfarenhet av att undervisa och forska i ett tvärvetenskapligt sammanhang på universitetsnivå inom miljöområdet
  • mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som skrift
  • god samarbetsförmåga

Ytterligare meriter som beaktas är:

  • yrkeserfarenhet inom området
  • ett tvärvetenskapligt förhållningssätt

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid/deltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Nils Nilsson, e-post nils.nilsson@miun.se, tel. 010-142 81 51 och ämnesföreträdare, Anders Jonsson, e-post anders.jonsson@miun.se, tel. 010-142 83 61. Se även avdelningens hemsida www.miun.se/EHB.

Ansökan:

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 15 augusti 2018

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Anställnings­form Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Syssel­sättnings­grad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Diarienummer MIUN 2018/519

Facklig företrädare Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71

Publicerat 2018-04-18
Sista ansökningsdag 2018-08-15


Företag

Mittuniversitetet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-08-15


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Professor i miljöteknik

Mittuniversitetet
Östersund, Jämtlands län Publicerad: 2018-04-20

Professor i historia

Mittuniversitetet
Sundsvall, Västernorrlands län Publicerad: 2018-04-12

Professor of Environmental Engineering

Mittuniversitetet
Östersund, Jämtlands län Publicerad: 2018-04-27

Professor of Environmental Science, specialization in social science

Mittuniversitetet
Östersund, Jämtlands län Publicerad: 2018-04-27


Företag

Mittuniversitetet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-08-15


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig