Universitetslektor i internationella relationer med inriktning mot internationell säkerhet

Ref.nr SU FV-0839-18

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2018-05-05.

Ämnesområde
Internationella relationer

Ämnesbeskrivning
Inom ämnesområdet studeras hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Institutionen har tre forskningsprofiler: internationell säkerhet, internationellt samarbete och internationell politisk ekonomi i ett historiskt perspektiv.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består avundervisning på grund- och avancerad nivå och forskning. Undervisningen innefattar kursutveckling, handledning och kursadministration. Sökanden förväntas att aktivt delta i kurs- och programutveckling samt vara beredd att åta sig administrativa uppgifter som exempelvis studierektorskap. Sökanden förväntas även aktivt söka externa forskningsbidrag och att bidra till institutionens forskningsmiljö.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i internationella relationer, freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, ekonomisk historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten bör i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande förväntas undervisa och utföra administrativa arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom egen undervisning, handledning inom ämnen som främst rör internationell säkerhet. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning inom området internationell säkerhet. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten och för att dokumentera forskningsaktiviteten är internationella publiceringar de senaste fem åren särskilt meriterande.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid administrativ erfarenhet och skicklighet. Särskilt beaktas erfarenhet av programutveckling, programansvar och liknande erfarenheter.

Vikt läggs vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kristina Löfstedt, tfn 08-16 33 02, kristina.lofstedt@su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-05-05


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Doktorand i materialkemi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-03-09


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-05-05


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig