Vill du förbättra skogsbrukets transporter och vägar?

Vi behöver förstärka vårt team med en forskare som kan driva på utvecklingen av effektivare virkesfordon, alternativa bränslen, hitta smarta lösningar för intermodala transporter och effektiv väghållning.

Tillsammans med transporterna är skogsbrukets omfattande vägnät en nyckelresurs för effektiv virkesförsörjning och hållbar utveckling. De stora utmaningarna ligger i att tillsammans med skogsföretag och myndigheter utveckla och implementera HCT-fordon, testa alternativa drivmedel, utveckla smarta lösningar med fjärrstyrda kranar och delautonoma fordon och lösningar för intermodala transporter i gränssnittet mellan lastbil, järnväg och sjöfart. Andra angelägna utvecklingsområden är samspelet mellan fordonskonfiguration och vägstandard samt teknik- och metoder för effektiv väghållning.

Skogforsks uppgift är att forma framtidsvisioner och driva praktiskt tillämpad forskning. Vi analyserar och testar dagens- och morgondagens transport- och väghållningssystem. Arbetet med forskning och innovation drivs i nära samarbete med skogsbruket, transportföretag och tillverkare samt olika organisationer som är aktiva inom transportområdet. Här finns stora utvecklingspotentialer och vi har en stor efterfrågan på Skogforsks tjänster från både partnerföretag och samhället.

Din kompetens
Vi söker i första hand en disputerad forskare med ett tydligt intresse av att driva praktiskt tillämpad forskning. Vi tror att du har goda kunskaper om transportteknik och vägar och tillhörande juridik. Visst är det bra om du har kännedom om skogsbruk, men framförallt vill vi att du har ett driv och engagemang för utveckling. Vi tror också att du är duktig på att kommunicera och vill samarbeta med kollegor och partners i och utanför skogsbruket.

Vårt erbjudande
Vi kan erbjuda ett spännande, omväxlande och framtidsinriktat jobb med goda möjligheter till egna initiativ och kompetensutveckling. Skogforsk är arbetsplats där vi är övertygade om att mångfald är viktigt för både trivsel och effektivitet. Du kommer arbeta i nära samverkan med skogssektorn och ha ett starkt fokus på att skapa branschgemensam nytta och än mer öka hållbarheten i det svenska skogsbruket. Vårt huvudkontor ligger i Uppsala och vi har forskningsstationer i Sävar i Västerbotten samt i Ekebo i Skåne. Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Vi ser fram mot din ansökan senast den 20 april. Mejla din ansökan till skogforsk@skogforsk.se. Märk ansökan med “Transportteknik och vägar” i ämnesraden.

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Gert Andersson (070 - 3188567) eller Henrik von Hofsten (070 - 528 85 51). Facklig kontaktperson för SACO är Line Djupström (070 - 2549061).


Företag

Skogforsk

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-04-20


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Vi söker dig som brinner för utbildning

Skogforsk
Flera platser Publicerad: 2018-04-12


Företag

Skogforsk

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-04-20


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig