Doktorand som ska jobba med frågor som rör barrträdens reglering av blomningen.

Skogforsk och SLU söker en doktorand som ska jobba med frågor som rör barrträdens reglering av blomningen.

En förutsättning för att skogsbruket ska kunna förbereda sig för ett ändrat framtida klimat är god tillgång på förädlat frö från fröplantager. Men på grund av oregelbunden blomning och fröskadegörare är det brist på förädlat granfrö i Sverige. Det minskar skogsbrukets möjligheter att bidra i övergången till en biobaserad ekonomi och det påverkar även den nödvändiga anpassningen till nya klimatiska förutsättningar.

Det övergripande målet för forskningen inom området är att avslöja hemligheten bakom barrträdens florigen. Doktorandprojektet kommer att studera hur övergången från vegetativ till reproduktiv tillväxt sker hos barrträd vilket ska leda till större effektivitet i skogsträdsförädlingen och ökad produktion av förädlat frö.

Doktorandprojektet är uppdelat i tre delar. I del 1) studeras genreglering under initiering av reproduktiva knoppar hos acrocona plantor; 2) analyseras acrocona plantors funktion som rotstock vid ympframställning och i 3) studeras effekter av olika ljusspektrum på genaktivitet hos granplantor. Sammantaget kommer doktorandprojektet att bidra till metoder som ska korta den vegetativa fasen i förädlingsprogram av barrträd och vid fröproduktion i fröplantager.

Projekten sker i nära samarbete mellan Skogforsk och SLU. Anställningen är fem år och består av 80 procent forskningstid vid institutionen för växtbiologi, SLU, Uppsala, och 20 procent vid Skogforsk i Uppsala. Tjänsten är placerad vid Skogforsk i Uppsala. Utbildningen genomförs i nära samverkan med skogsnäringen, och ett av de fem åren är ett praktikår då projekt relevanta för svensk skogsnäring genomförs. Doktorandanställningen finansieras med medel från Stiftelsen Strategisk Forskning.

Doktoranden är anställd som doktorand på Skogforsk. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorand-anställning.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har kunskaper motsvarande Masterexamen inom populationsgenetik, skoglig genetik och förädling, molekylärbiologi eller motsvarande. Kännedom om skogsbruk är meriterande och körkort är önskvärt. Du måste ha mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, vara kreativ, kunna ta egna initiativ, vara självständig och ha god social kompetens och samarbetsförmåga. Anställningen innefattar kontakter med svensk skogsnäring, varför förutsättningar för muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska är meriterande.

Utvärderingen kommer att baseras på skriftliga ansökningshandlingar inklusive styrkt meritförteckning, MSc-arbetet och övriga publikationer. Ett urval av lämpliga kandidater kallas till intervju och eventuellt en skriftlig uppgift.

Ansökan
Ansökan ska göras via Skogforsk och ska vara inkommen senast 2018-02-28. Ansökan skickas till Sadina Leifsgård (sadina.leifsgard@skogforsk.se) med rubriken "Ansökan SSF-doktorand" i ämnesraden.

Ansökan ska innehålla:

  • Ett brev där den sökande beskriver sig själv i relation till ovan angivna krav och önskvärda kvalifikationer, en motivering till varför den sökande är intresserad av anställningen och en kort beskrivning av forskningsintressen (max 2 sidor).
  • CV med akademiska kvalifikationer.
  • Publikationslista.
  • Elektronisk kopia av MSc-avhandling.
  • Examensbevis för Masterexamen, betygscertifikat och annan dokumentation som stödjer den sökandes lämplighet för anställningen (vidimerade).
  • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Övrig information
Doktoranden kommer att handledas av Docent Jens Sundström från SLU, och Dr. Curt Almqvist från Skogforsk.

Facklig representant för SACO på Skogforsk är Line Djupström.

Om Skogforsk
Skogforsk är finansierat av skogsnäringen och staten. Den behovsstyrda tillämpade forskningen innefattar framförallt skogsteknik, råvaruutnyttjande, miljöpåverkan, skogsträdsförädling, logistik, bioenergi och skogsskötsel. Totalt har institutet omkring 120 anställda, varav 80 är forskare.

Om Institutionen för Växtbiologi, SLU
Institutionen för Växtbiologi, SLU, bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnet biologi i syfte att ta fram grundläggande kunskaper om de processer som styr utveckling och försvar hos växter för tillämpning inom jord- och skogsbruk. Institutionen är en del av institutionsklustret Uppsala BioCentrum och ingår i Linnéanska centret för växtbiologi i Uppsala.


Företag

Skogforsk

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-02-28


Sök tjänsten

Maila annonsen till migFöretag

Skogforsk

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-02-28


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig