Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot konserveringsvetenskap

Diarienummer: PAR 2017/1468
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Inst för kulturvård
Sista ansökningsdag: 2018-03-14

Vid Institutionen för kulturvård bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kulturhistoriska föremål och interiörer. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier, konservatorer och ledare inom slöjd- och kulturhantverk. I Mariestad utbildas bygghantverkare, trädgårdsmästare och landskapsvårdare. För mer information se www.conservation.gu.se. Samverkan mellan institutionens olika grenar samt mellan grundutbildning och forskning, liksom samverkan med det omgivande nationella och internationella samhället, utgör viktiga komponenter i verksamheten.

Kulturvård är ett mångfasetterat område som kräver samverkan mellan många olika professionsutövare och innefattar såväl naturvetenskapliga och humanistiska som samhällsvetenskapliga kunskapsområden.

Ämne

Kulturvård med inriktning mot konserveringsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Vid institutionen bedrivs för närvarande forskning inom ett brett fält av områden som speglar den tvärvetenskapliga inriktningen som ofta också sker i nära samverkan med det omgivande samhället med syfte att stärka den professionella förmågan i det kulturvårdande verksamhetsfältet. Av speciellt intresse här är forskning utifrån en naturvetenskaplig ram som syftar till att utveckla metoder för materialanalys och nedbrytningsstudier och som bygger på att olika tekniker utnyttjas utifrån de kunskapsbehov som uppstår inom konservering av kulturhistoriska föremål. Forskningen inom ramen för lektoratet ska vara relaterad till pågående teoretiska och experimentella aktiviteter vid institutionen, men också till det pågående nationella arbetet att etablera en forskningsinfrastruktur för Heritage Science.

Vad gäller institutionens utbildningsverksamhet så är Konservatorprogrammet relevant att lyfta fram här. Utbildningen är professionsinriktat och syftar till att ge både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i preventiva och operativa konserveringsmetoder. Under de tre första åren (kandidatnivån), ges en allmän inriktning mot kulturhistoriska föremål. Under de sista två åren (masternivån), ges möjlighet till fördjupning och specialisering där konserveringsvetenskap är av strategisk betydelse. Programmets struktur och val av kurser syftar till att ge studenterna nödvändiga kunskaper inom naturvetenskap och kulturhistoria i ett holistiskt perspektiv som gör dem väl förberedda för yrkesutövning som konservator. Utbildningen bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt där natur- och kulturvetenskapliga områden är integrerade.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av forskning och metodutveckling inom konserveringsvetenskap med fokus på material- och nedbrytningsstudier med naturvetenskapliga metoder. Forskningsarbetet innebär utveckling av egen forskning av relevans för institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet, och kommer till stora delar att baseras på förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Uppgifterna innebär särskilt arbete med FTIR, GC-MS, ICP-MS, XRD, Raman, XRF, μfading, multi/hyperspektraltekniker och SEM-EDX, där också samverkan nationellt och internationellt inom pågående arbete att etablera forskningsinfrastruktur för konserveringsvetenskap är betydelsefullt.

I arbetsuppgifterna ingår också undervisning och handledning inom ovanstående metoder, samt planering av kurser, kursansvar och kursutveckling på såväl grundläggande (kandidat) som på avancerad (master) nivå. Även handledning till studenter kring examensarbetet ingår. Undervisning inom forskarutbildningen och institutionens övriga program- och kursutbud, laborativ verksamhet, samt övriga uppgifter på institutionen kan förekomma.

Arbetet innebär också att utveckla konsultbaserad verksamhet inom material- och nedbrytningsstudier till stöd för praktikerfältets behov, nationellt såväl som internationellt.

Anställningen ställer, förutom gedigna kunskaper och lång erfarenhet inom konserveringsvetenskap, även stora krav på planerings- och samarbetsförmåga, social kompetens, flexibilitet och kreativitet.

Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. Universitetet erbjuder kurser i svenska.

Den sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom två år från anställningens tillträde.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen inom ett för tjänsten relevant ämnesområde är ett krav. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningen av ansökningar kommer i första hand att grundas på vetenskaplig skicklighet, och i andra hand på pedagogisk skicklighet. Båda kommer att bedömas med samma noggrannhet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ligger tonvikten på sökandes kompetens inom konserveringsvetenskap, i första hand dokumenterad genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter med internationellt erkänt peer review-förfarande. Bedömningen baseras även på handledning av doktorander, framgång i att erhålla extern forskningsfinansiering i nationella och internationell konkurrens och föreslagna forskningsplaner. En naturvetenskaplig och tvärvetenskaplig grund samt erfarenhet från arbete med FTIR, GC-MS, ICP-MS, XRD, Raman, XRF, μfading, multi/hyperspektraltekniker och SEM-EDX är viktiga.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska den sökande visa dokumenterad erfarenhet från undervisning på universitetsnivå inom konserveringsvetenskap och särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av att planera, organisera och leda kurser. Erfarenhet av att handleda studenter, utbildningsadministration samt av utvärdering och examination är meriterande.

Erfarenhet av arbete över professionsgränser och/eller av tvärvetenskapliga samarbeten, ledarerfarenhet och dokumenterad förmåga att utveckla konsultverksamhet riktad mot praktikerfältet är meriterande.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sammanvägda bedömningen kommer även att omfatta hur sökandes forskningsplaner kompletterar och stärker verksamheten vid institutionen.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för kulturvård, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Bosse Lagerqvist, Prefekt
+46 (0)31-786 4714
bosse.lagerqvist@conservation.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

  • Personligt brev.
  • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer du vill åberopa i ansökan.
  • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta beskrivning av pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
  • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
  • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
  • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Att: Marie Emanuelsson
Göteborgs universitet
Box 460
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: : 2018-03-14

Ytterligare information

Att välja en karriär i ett främmande land är ett stort steg och väcker många frågor om vad som väntar. Således, för att ge dig en allmän uppfattning om vad vi och Göteborg har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet, besök http://www.science.gu.se/english/about/career. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på http://science.gu.se/.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Företag

Göteborgs universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-03-14


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Prefekt till Akademin Valand/HDK

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Publicerad: 2018-01-22


Företag

Göteborgs universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-03-14


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig