Lektor i pedagogik

Ref: 4166-1.6.1-2017

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Beskrivning av ämne/Institution
Vid Södertörns högskola har ämnet pedagogik definierats i enlighet med ämnets rötter i en humanistisk kunskapstradition och som omfattandes ett samhällsvetenskapligt kunskapsintresse. Studier i ämnet fokuserar det samtidiga bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden inom ramen för uppfostran, undervisning och utbildning, i och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner. Särskild vikt läggs vid pedagogikens etiska, estetiska och politiska dimensioner och forskningen i ämnet koncentreras inom tre forskningsfält med såväl nationell som internationell räckvidd: 1) ”Pedagogik som förändring: relationer och praktiker”, 2) Pedagogikens förutsättningar: teori och policy och 3) Samtida pedagogiska utmaningar: globalisering och social rättvisa.

Ämnet ger fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå och har ett magisterprogram i pedagogik med interkulturell inriktning. Ämnet har även ett betydande uppdrag inom högskolans lärarutbildning. Ämnet befinner sig i en kreativ fas av expansion och intensifiering av forskningsmiljön i samband med inrättandet av ett nytt forskarutbildningsområde kallat ”Utbildningsvetenskapliga studier”. Forskarutbildningsområdet vetter mot lärarutbildningen och förenar allmän- och ämnesdidaktisk forskning med fokus på forskningsproblem sprungna ur lärarprofessionen i ett samhälle präglat av migration, mångkulturalitet, medialisering och segregation.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning, undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete, handledning, utbildningsadministrativ samordning och samverkan inom det utbildningsvetenskapliga området vid lärarutbildningen. Dessutom ingår program-, kurs- och ämnesutveckling inom ämnet pedagogik.

Forskningen är riktad mot lärarutbildning och omfattar 30 % av anställningen under tre år. Därutöver ser vi gärna att du söker externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i pedagogik är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i pedagogik, didaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Dessutom krävs för denna anställning dokumenterad erfarenhet av pedagogisk/didaktisk forskning inom forskningsfält med relevans för den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildning samt att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet ska viktas lika. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning):

  • lärarskicklighet på högskolenivå inom pedagogik med relevans för den utbildningsvetenskapliga kärnan
  • erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning med relevans för den utbildningsvetenskapliga kärnan
  • erfarenhet av och förtrogenhet med praktik- och forskningsfält med relevans för den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildning
  • deltagande i nationella och internationella vetenskapliga sammanhang
  • forskningssamverkan med det omgivande samhället
  • god samarbetsförmåga

Ovanstående punkter ska vara dokumenterade.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast möjligt. 6-månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 11 mars 2018.

På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan. Ansökan som inte är komplett kan komma att avvisas
Ansökan och bilagor som inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Annika Ström: annika.strom@sh.se alt. 08-608 40 89
Ämnessamordnare Marie-Louise Stjerna: marielouise.stjerna@sh.se alt. 08-608 41 45 och/eller Docent Liselott Olsson: liselott.mariett.olsson@sh.se alt 08-608 44 78

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se

ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se

SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 84, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

När du söker en läraranställning, se information i "mall för ansökan" i högerkolumnen för hur du ansöker och vilka dokument du ska bifoga.

Välkommen med din ansökan!


Företag

Södertörns högskola

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-03-11


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Lektor i pedagogik med inriktning mot förskolans praktik och teori

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-02-06


Företag

Södertörns högskola

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-03-11


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig