Prefekt till Akademin Valand/HDK

Diarienummer: PAR 2018/79
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Konstnärliga fakulteten
Sista ansökningsdag: 2018-02-25

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är Skandinaviens största konstnärliga fakultet med en internationellt sett unik kombination och bredd av utbildningar och forskning inom samtidens viktigaste konstnärliga uttrycksformer.

Fakulteten omfattar idag de tre institutionerna Högskolan för scen och musik (HSM), Akademin Valand och Högskolan för design och konsthantverk (HDK), med Campus Steneby i Dals Långed. Fakulteten har ungefär 1400 helårsstudenter, 40 doktorander och 380 medarbetare. Inom fakulteten bedrivs en stor del av lärarutbildningen i ämnena bild, slöjd, musik, dans och teater.

Under de närmaste fem åren kommer hela den Konstnärliga fakulteten att genomgå en större förändring. Verksamheten planeras att samlas i ett gemensamt campus (Konst 2025) för att bättre nyttja den egna kompetensen och skapa större möjligheter till samarbete för studenter, lärare, forskare samt övrig personal.

Två av institutionerna, Akademin Valand och Högskolan för design och konsthantverk (HDK) är sedan ett par år inne i en utvecklingsprocess, och kommer att gå samman den 1 januari 2020.

Vi söker nu en prefekt som ska leda Akademin Valand fram till 1 januari 2020, därefter den nya institutionen Akademin Valand/HDK.

Läs gärna mer på våra hemsidor:

Konstnärliga fakulteten

Akademin Valand

HDK

HSM

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som prefekt innebär att du i samarbete med proprefekt, viceprefekt för forskning, viceprefekt för utbildning, administrativ chef och teknisk chef, har det övergripande ansvaret för verksamheten vid institutionen, och för att utveckla institutionens potential såväl inom utbildning och samverkan som inom institutionens olika forskningsområden. Som prefekt verkar du också för en delaktighet på konstens arenor, såväl nationellt som internationellt. Härutöver ansvarar du för institutionens ekonomi och kompetensförsörjning.

En viktig uppgift för prefekten blir att, gemensamt med fakultetsledningen, leda och implementera den pågående förändringen, mot en sammanslagning av Akademin Valand och HDK.

Prefekten ingår i den konstnärliga fakultetens prefektråd under ledning av dekan och förväntas vid sidan av institutionsansvaret aktivt delta i ett visions-, strategi- och organisationsarbete som syftar till för att driva och stödja verksamhetsförändringen mot sammanslagningen, och mot ett gemensamt konstnärligt campus enligt ”Konst 2025”.

Kvalifikationer
Du har väl dokumenterad konstnärlig kompetens och kunskap om forskningsfrågor, samt dokumenterad erfarenhet av att leda inom konstnärligt område, företrädelsevis inom utbildningssektorn.

Du ska ha förståelse för forskningens och utbildningens strategiska betydelse och intresse för forskning i konstnärligt arbete. Det är meriterande om du är disputerad.Du ska ha kunskap om vad det innebär att leda inom en förvaltning och verka inom de ramar som en myndighet har att förhålla sig till. Vi lägger stor vikt vid dina erfarenheter som chef inom akademisk eller annan relevant verksamhet.

Ditt ledarskap är strategiskt, moget och tydligt. Du har förmågan att lyssna, entusiasmera och kommunicera. Du har förståelse för verksamhetens förutsättningar och du kan delegera, leda och fördela arbete på ett sätt som gynnar verksamheten som helhet, vilket innebär förmåga att skapa goda arbetsförutsättningar för andra. Du har även förmågan att utveckla verksamheten och det akademiska ledarskapet vid institutionen i en kollegial struktur. Vidare är du konsekvent i ditt beslutsfattande och följer de beslut som organisationen tagit.

Eftersom stor del av universitetets verksamhet bedrivs på svenska samtidigt som institutionen har en internationell profil är det väsentligt att en potentiell kandidat kan delta fullt ut i båda aspekterna av dess verksamhet. Prefekten förutsätts därför ha kunskaper i svenska/annat skandinaviskt språk, samt mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Vid tillsättningen görs en helhetsbedömning av vem som anses ha de bästa förutsättningarna att leda och utveckla verksamheten vid institutionen utifrån arbetsuppgifter och ovan angivna egenskaper, erfarenheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen som chef är förenad med uppdraget som prefekt på 100% i 6 år med avstämning efter 3 år, placering tills vidare vid Akademin Valand. Tillträde sker januari 2019 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande
Rekryteringsprocessen består av intervjuer och tester samt är förenad med ett rådgivande val vid institutionerna. Det är fakultetens dekan som slutgiltigt utser prefekt.

Intervjuer kommer att genomföras första veckan i mars samt den 11 april.

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Dekan Ingrid Elam ingrid.elam@konst.gu.se telefon +46 70 9655403
Personalhandläggare Elisabeth Welander elisabeth.welander@konst.gu.se telefon: +46 70 9817960

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 38 000 students and 6 000 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.


Företag

Göteborgs universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-02-25


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Universitetslektor i kulturvård med inriktning mot konserveringsvetenskap

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Publicerad: 2018-02-12


Företag

Göteborgs universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-02-25


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig