Professor i arbetsterapi

Arbetsuppgifter
Anställningens innehåll omfattar forskning och utvecklingsarbete inom arbetsterapi samt undervisning/handledning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Som företrädare för ämnesområdet förutsätts förutom goda ämneskunskaper, att personen bidrar till strategisk utveckling av institutionens utbildning och forskning.

Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och medicinska fakulteten ingår i arbetsuppgifterna såväl som att aktivt delta i arbetet för en god arbetsmiljö. Undervisning på annan ort kan förekomma och kommer delvis att ske med digital teknik.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som professor, är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställningen krävs att du är legitimerad arbetsterapeut.

Som bedömningsgrund vid anställning av professor ska gälla graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet samt skicklighet att samverka med det omgivande samhället.

Viktning av bedömningsgrunder
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet(3), pedagogisk skicklighet (3) och administrativ skicklighet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna
Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt handledning och examination.

Med administrativ skicklighet avses förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare-170411.pdf

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Typ av anställning
Tillsvidareanställning

Omfattning
100%

Löneform
Månadslön

Kontaktperson
Ann Sörlin, prefekt
Tel: 090-786 92 38

Fackliga kontakter
SACO
Tel: 090-786 53 65

SEKO
Tel: 090-786 52 96

ST
Tel: 090-786 54 31

Tillträde
Enl. överrenskommelse

Diarienummer
AN 2.2.1-1802-17


Företag

Umeå Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-01-15


Sök tjänsten

Maila annonsen till migFöretag

Umeå Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-01-15


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig