Biträdande lektor i Företagsekonomi med inriktning hållbarhet och redovisning eller hållbarhet och ekonomistyrning

Ref: 1859/1.6.1/2017

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar tio huvudområden, ett antal mångvetenskapliga utbildningsprogram samt flera centrumbildningar. Vid institutionen finns även forskarskolan Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO). Företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap har examensrättigheter på forskarutbildningsnivå och ambitionen är att ytterligare utveckla PESO som forskningsområde.

Institutionen håller på att starta en utbildning på avancerad nivå inom området hållbar utveckling. Undervisningen ska ske på vetenskaplig grund, varför forskning om hållbarhet är ett huvuduppdrag. Den utlysta tjänsten har inriktningen hållbarhet i kombination med redovisning eller ekonomistyrning.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning, undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete och samverkan. Dessutom kan kurs- och programansvar ingå. I anställningen som biträdande lektor ingår dels forskning, dels undervisning med upp till 40 % inom ämnet företagsekonomi med inriktning mot hållbarhet och redovisning eller hållbarhet och ekonomistyrning. Undervisningen kan komma att ske såväl inom grundutbildning som avancerad nivå samt eventuellt inom uppdragsutbildning. Ambitionen är att en stor del av undervisningen skall ske inom det program med inriktning på hållbarhet som håller på att starta. Forskningen kommer bedrivas inom forskningsprojekt rörande hållbarhet i kombination med redovisning eller ekonomistyrning.

I anställningen ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling som har betydelse för arbetet vid högskolan. Undervisning sker på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen inom ämnet företagsekonomi med inriktning på hållbarhet, eller uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång, inom delområdena redovisning och/eller ekonomistyrning eller motsvarande. Dessutom ska den sökande ha visat pedagogisk skicklighet. Ytterligare breddning av behörighet kan beslutas i varje enskilt anställningsärende. I högskolans profil betonas internationalisering, varför gedigna kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska är nödvändiga. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl utbildning som forskning i ämnet och inriktningen. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Vetenskaplig samt pedagogisk erfarenhet och skicklighet ska viktas lika.

För denna anställning har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning):

• Forskning inom hållbarhet och redovisning eller hållbarhet och ekonomistyrning
• Goda kunskaper inom redovisning och redovisningsteori eller ekonomistyrning och ekonomistyrningsteori, samt inom hållbarhet
• Erfarenhet av utveckling och/eller ansvar för kurser, särskilt inom och relaterade till ämnet redovisningsteori eller ekonomistyrning samt hållbarhet
• Dokumenterad erfarenhet av självständighet i forskningsarbete samt arbete med forskningsansökningar
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, offentliga föreläsningar och hantering av mediakontakter.

Ovanstående punkter ska vara dokumenterade.

Befordran till lektor
En person som innehar en anställning som biträdande lektor kan efter ansökan, senast sex månader innan anställningens utgång, befordras till lektor om denna är behörig för en sådan anställning och har bedömts uppfylla samma bedömningsgrunder, och med samma inbördes ordning, som vid denna tillsättning som biträdande lektor, samt utifrån följande kriterier:

• Den sökande ska bedömas att som lektor ha förutsättningar att kunna initiera och självständigt driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
• De vetenskapliga meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.
• Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet genom undervisning på grundnivå och avancerad nivå.
• De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade på ett sådant sätt att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

Anställningen
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till tre år. Anställningen kan förlängas ytterligare tre år om finansiering erhålls, se även anställningsordningen för Södertörn högskola. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2017-12-03
Observera att publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
Ansökan som inte är komplett kan komma att avvisas
Ansökan och bilagor som inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Lars Vigerland, tel. 08-608 41 78, lars.vigerland@sh.se
Lektor Ann-Sofie Köping Olsson, tel. 08-608 46 13, ann.sofie.koping@sh.se
Personalhandläggare Magdalena Löndahl, tel. 08-608 51 31, magdalena.londahl@sh.se

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se

ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se

SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 84, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

När du söker en läraranställning, se information i "mall för ansökan" i högerkolumnen för hur du ansöker och vilka dokument du ska bifoga.


Företag

Södertörns högskola

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-12-03


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Lektor i företagsekonomi med inriktning mot finansiering, särskilt företagsfinansiering

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-10-03

Lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-10-03

Lektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och innovation

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-10-03

Lektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-10-03


Företag

Södertörns högskola

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-12-03


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig