Lektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring

Ref: 1725/1.6.1/2017

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar tio huvudområden, ett antal mångvetenskapliga utbildningsprogram samt flera centrumbildningar. Vid institutionen finns även forskarskolan Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO). Företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap har examensrättigheter på forskarutbildningsnivå och ambitionen är att ytterligare utveckla PESO som forskningsområde.

Avdelningen för Företagsekonomi vid Samhällsvetenskapliga institutionen är ett av högskolans större ämnen med ca 1 000 studenter och ca 40 lärare och forskare. Undervisning bedrivs på grundnivå samt på avancerad nivå. Ämnet har även forskarutbildning med doktorander.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete och samverkan. Undervisningen kan komma att ske såväl på grundnivå och avancerad nivå som inom forskar- och uppdragsutbildning. Dessutom kan kurs- och programansvar ingå. I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling som har betydelse för arbetet vid högskolan. Undervisning sker på svenska och engelska. Under förutsättning att erforderliga medel erhålls kan forskning ingå i anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i Företagsekonomi är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt visad pedagogisk skicklighet. För denna anställning krävs att svenska och engelska i tal och skrift behärskas. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande, se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. De vetenskapliga och de pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. Vetenskaplig samt pedagogisk erfarenhet och skicklighet ska viktas lika, se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.2 och 2.2.3. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

För denna anställning har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning):

• Erfarenhet av utveckling och/eller ansvar för kurser, särskilt inom och relaterade till ämnet marknadsföringsteori
• Vetenskaplig skicklighet inom marknadsföring samt inom det marknadsföringsteoretiska fältet
• Erfarenhet av självständighet i forskningsarbete samt arbete med forskningsansökningar
• God samarbetsförmåga

Ovanstående punkter ska vara dokumenterade.

Anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2017-12-03

Observera att
Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
Ansökan som inte är komplett kan komma att avvisas
Ansökan och bilagor som inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Lars Vigerland, tel. 08-608 4178, lars.vigerland@sh.se
Ämnessamordnare Professor Erik Borg, tel. 08-608 4054, erik.borg@sh.se
Personalhandläggare Magdalena Löndahl, tel. 08-608 51 31, magdalena.londahl@sh.se

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se

ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se

SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 84, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

När du söker en läraranställning, se information i "mall för ansökan" i högerkolumnen för hur du ansöker och vilka dokument du ska bifoga.

Välkommen med din ansökan!


Företag

Södertörns högskola

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-12-03


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Lektor i företagsekonomi med inriktning mot finansiering, särskilt företagsfinansiering

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-10-03

Lektor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-10-03

Lektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och innovation

Södertörns högskola
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2017-10-03


Företag

Södertörns högskola

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-12-03


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig