Professor i arbetsterapi

Ref nr: ORU 2.2.1-03888/2017

Vi söker en professor i arbetsterapi för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Örebro universitet befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning. Vi söker därför någon som känner stort engagemang för att leda och utveckla vår utbildning och forskning inom huvudområdet arbetsterapi. Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns arbetsterapeutprogrammet på grundnivå och mastersprogram i arbetsterapi. Vidare bedrivs forskarutbildning i arbetsterapi inom det övergripande forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Förutom att bedriva högkvalitativ forskning är ett viktigt ansvarsområde att arbeta för en ökad vetenskaplig förankring av utbildningen.

Arbetsuppgifter

Anställningen som professor omfattar att ansvara för, samordna och utveckla ämnet arbetsterapi samt handledning av doktorander och postdoktorer. Som professor ingår även att verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten samt följa ämnets nationella och internationella utveckling.

I anställningen ingår även undervisning och utveckling av utbildningsuppdragen på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas efter den sökandes kompetens och intresse, men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändas över tid. Inom ramen för sin anställning förutsätts att professorn står till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag vid universitetet. I anställningen ingår även att delta i samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser inom ämnet arbetsterapi, omfattande internationell publicering, erfarenhet av att leda och utveckla en egen forskargrupp, gärna med koppling till den forskning som finns inom fakultetsnämndens ansvarsområde. Erfarenhet av internationella samarbeten, uppvisande av betydande externa anslag samt förmåga att medverka till organisationens utveckling vad gäller forsknings- och forskarutbildningsfrågor är särskilt meriterande.

De pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj. Den pedagogiska skickligheten visas dels genom dokumenterad erfarenhet av olika arbets- och undervisningsformer på grund/avancerad utbildningsnivå och/eller forskarutbildningsnivå samt genomförd högskolepedagogisk utbildning och handledarutbildning. Den sökande ska vara legitimerad arbetsterapeut. Särskilt meriterande för anställningen är erfarenhet och dokumenterad kompetens inom arbetsterapeutisk verksamhet.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Elisabeth Ericsson 019-30 12 03, eller universitetslektor/docent Marie Holmefur, 019-30 36 12.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2017-11-30. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.


Företag

Örebro universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-11-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Professorer i omvårdnadsvetenskap

Örebro universitet
Örebro, Örebro län Publicerad: 2017-09-18

Ladokhandläggare/Systemadministratör

Örebro universitet
Örebro, Örebro län Publicerad: 2017-11-09


Företag

Örebro universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-11-30


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig