Professor i teknologi för autonoma system

Vi söker nu en professor i ämnesområdet teknologi för autonoma system för att komplettera och stärka vår nuvarande forskning vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Sista ansökningsdag är 2017-09-04.

Arbetsbeskrivning
Ämnesområdet för anställningen är teknologi för autonoma system, framförallt inom delområdena;

 • robotik and reglerteknik med tillämpningar inom skogsbruk, jordbruks-, mobil-, industri- och servicerobotik,
 • signalbehandling med applikationer inom medieteknik,
 • inbyggda system med applikationer inom design av intelligenta autonoma trådlösa sensorer och Internet of Things,
 • tekniker för interaktion och design av människa-robot gränssnitt,
 • sensorteknik och instrumentering för medicintekniska applikationer,

Tillämpade och autonoma system avser här komplexa tekniska system av system bestående av robotteknik och annan hårdvara, fysiska eller simulerade, med sensor and kommunikationsinfrastruktur, stödjande mjukvara, elektronik och människa-maskingränssnitt som, antingen autonomt eller i samarbete med människor, ger ökad funktionalitet, hållbarhet och effektivitet.

Exempel inkluderar alla typer av robotar och automationsenheter, applikationer av sensornätverk, självkörande bilar och obemannade system, samt smarta fabriker och enheter för den Fjärde industrirevolutionen.

Den tekniska utvecklingen av tillämpade och autonoma system kräver tvärvetenskaplig forskning eftersom systemen inte kan utvecklas isolerat från deras tillämpningsområden. Viktig del av utvecklingen är hårdvaran som ska användas i elektronik, kommunikation, elförsörjning, transport, övervaknings- och medicintekniska tillämpningar. En annan viktig del är användandet metoder som härrör från t.ex. experimentella och empiriska studier, signalbehandling, analytisk modellering och analys samt numerisk modellering och simuleringar.

Vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, finns relaterad forskning vid institutionen för datavetenskap och vid UMIT Research Lab, inriktad mot aspekter av autonoma och intelligenta system. Innehavaren av aktuell befattning kommer att ha möjlighet att samarbeta med dessa grupper och bidra till en ytterligare förstärkning av forskningsmiljön. Dessutom finns det i regionen ett antal teknologiskt avancerade företag, organiserade i det “Skogstekniska klustret”. Tillsammans med forskning som bedrivs vid Skogsvetenskapliga fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet, utgör denna konstellation en unik möjlighet till forskningssamarbete.

Anställningen
Tjänsten kan, för en excellent kandidat, innebära ett rekryteringspaket, inkluderande driftsbidrag och medel för en doktorand och/eller postdoktor, samt möjlighet att utforma ytterligare anställningar kopplade till den aktuella verksamheten. Under de första sex åren innebär tjänsten 75 % forskning. Resterande 25 % kan omfatta utbildning samt administrativa uppgifter. Efter denna period kan fördelningen mellan forskning, undervisning och administration ändras. Innehavaren av professuren förväntas bidra till nya utbildningsprogram. Autonoma och intelligenta system är ett av institutionens fokusområden, vilket innebär att resurser kommer att användas för ytterligare strategisk rekrytering.

Kompetenskrav och kriterier för bedömning
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Vid urval av sökande kommer huvudfokus ligga på den vetenskapliga kompetensen. Därutöver kommer pedagogisk erfarenhet, förmåga att leda och utveckla personal samt att samarbeta med omgivande samhälle att beaktas. Förmåga att undervisa på svenska eller engelska är obligatorisk.

Vetenskapliga färdigheter:

 • omfattande och allmän kunskap inom ämnesområdet teknologi för autonoma system,
 • djup vetenskaplig kompetens och erfarenhet inom två eller flera av de områden som beskrivs i början av denna annons,
 • förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering.

Pedagogiska färdigheter:

 • bred, gedigen och aktuell kunskap inom ämnesområdet,
 • färdigheter och erfarenhet av att självständigt planera, utveckla och genomföra undervisning på grundläggande och avancerade nivå samt förmåga att undervisa och handleda på forskarutbildningsnivå,

Administrativa färdigheter:

 • förmåga att skapa, utveckla, leda och upprätthålla forskningsnätverk och samarbeten på lokal, nationell och internationell nivå,
 • förmåga att initiera och utveckla samarbete med industrier,

Ansökan ska innehålla:

 • Ett följebrev, inkluderande kontaktuppgifter,
 • attesterade kopior av relevanta betyg och examensbevis och i förekommande fall certifierade översättningar,
 • ett curriculum vitae (CV), som innehåller akademiska och professionella meriter,
 • En fullständig publikationslista, inklusive citat,
 • kopior av tio publicerade arbeten numrerade enligt publikationslistan,
 • En beskrivning av forskningserfarenheter, om möjligt strukturerad i enlighet med beskrivningen av vetenskaplig skicklighet ovan
 • En forskningsplan som beskriver den forskning du vill bedriva inom ramen för den aktuella tjänsten (max 5 sidor),
 • En redogörelse för pedagogisk verksamhet. Detta ska göras i enlighet med mall för pedagogisk portfölj. Se anvisningar i bilaga 4: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet
 • En redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • En redogörelse för samverkan med det omgivande samhället
 • En redogörelse för administrativ verksamhet
 • kontaktuppgifter till tre referenspersoner som har god kunskap om din bakgrund inom området.

Ansökan, som företrädesvis skrivs på engelska, ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork/Varbi och vara inkommen senast 2017-09-04.

Typ av anställning
Tillsvidareanställning

Omfattning
100%

Löneform
månadslön

Tillträde
Enligt överenskommelse

Kontaktperson
Per Hallberg
Tel: 090-786 80 62

Dan Boström
Tel: 090-786 54 45

Fackliga kontakter
SACO
Tel: 090-786 53 65

SEKO
Tel: 090-786 52 96

ST
Tel: 090-786 54 31


Företag

Umeå Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-09-04


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

1-2 Universitetslektorer i matematikdidaktik och/eller nv-didaktik med inriktning mot grundskolan

Umeå Universitet
Umeå, Västerbottens län Publicerad: 2017-06-07

Forskarassistent i teknisk kemi m inriktning mot effektivt industriellt nyttjande av bioresurser

Umeå Universitet
Umeå, Västerbottens län Publicerad: 2017-06-15


Företag

Umeå Universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2017-09-04


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig